Seksi Perkapalan dan Kepelautan

Pimpinan

Nama Pimpinan
NA Fity Firawati Oscar, ST
NIP
19740215 200701 2 006
Pangkat / Golongan
III/d, Penata Tingkat I
Pendidikan Terakhir
S1- Teknik Planologi
Data Staf
NO. NAMA NIP FOTO
1. Staf 1 12341212 123412 1 123  
2. Staf 2 12341212 123412 1 123  
3. Staf 3 12341212 123412 1 123  
4 Staf 4 12341212 123412 1 123  
5. Staf 5 12341212 123412 1 123  
Error | Dinas Perhubungan

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.