Seksi Keselamatan Pelayaran dan Angkutan Laut

Pimpinan

Nama Pimpinan
Andi Hendrata, A.MTrU, M.M
NIP
19761023 201001 1 005
Pangkat / Golongan
III/c, Penata
Pendidikan Terakhir
S-2 Manajemen
Data Staf
NO. NAMA NIP FOTO
1. Staf 1 12341212 123412 1 123  
2. Staf 2 12341212 123412 1 123  
3. Staf 3 12341212 123412 1 123  
4 Staf 4 12341212 123412 1 123  
5. Staf 5 12341212 123412 1 123  
Error | Dinas Perhubungan

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.