Bidang Perhubungan Darat

Pimpinan

Nama Pimpinan
Drs. NADIRSYAH, M.Si
NIP
19670830 199203 1 002
Pangkat / Golongan
IV/b, Pembina Tingkat I
Pendidikan Terakhir
S-2 Administrasi Negara
DATA ESELON IV
NO. NAMA NIP FOTO
1. Na Fity Firawati Oscar, ST 19740215 200701 2 006
2. Alfian Zulkarnain, ST, M.E. 19791012 200501 1 007
3. Andi Hendrata, A.MTru, M.M. 19761023 201001 1 005
Error | Dinas Perhubungan

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.